Ryska fartyg stör svensk kabelläggning

Läget i Östersjön är osäkert efter att ryska örlogsfartyg vid upprepade tillfällen stört ett kabelläggningsarbete vid Litauens kust. Det ryska fartyget ska ha försökt mota bort ett fartyg som övervakat kabelarbetet och det vore inte första gången som en sådan incident ska ha inträffat. Enligt Litauens UD så ska liknande beteende skett från ryska fartyg den 19:e mars, den 10:e april och den 24:e april. Detta har resulterat i att Litauen utfört en diplomatisk protest. Detta påverkar såklart kabelbranschen. Flera aktörer tvingas tänka om och eventuellt anpassa sin verksamhet efter externa faktorer så som aggressivt ryskt beteende. Företaget Miltronic, som tillverkar anslutningskablar, ser dock ut att inte behöva anpassa sin verksamhet efter aggressivt agerande från öst.

Elkabeln som man arbetade på går mellan Sverige och Litauen, mellan Kalmar och den litauiska kuststaden Klaipeda. Kabeln kommer att minska Litauens beroende av rysk energi. Vilket går att se som ett första steg mot en absolut frigörelse från Ryssland. Det är dock inte bara Litauens UD som har reagerat på de ryska fartygens agerande. Svenska UD har kontaktat Ryssland efter dessa incidenter.

– Utrikesdepartementet har tidigare tagit upp frågan med ryska myndigheter. Vi följer upp de här kontakterna efter helgen, i samarbete med våra litauiska kollegor, säger Veronica Nordlund på UD:s presstjänst till P4 Kalmar. Enligt SR.

Det är skrämmande ett agerande från Ryssland. Vi såg alla vad som hände när Ukraina försökte närma sig EU och minska sitt Rysslandsberoende. Nu försöker alltså Litauen minska sitt Rysslandsberoende och Kreml markerar tydligt vad de tycker om det.